Oczywiście wszystkim życzę monogamicznego
i szczęśliwego związku.
A to tylko kilka rozważań na temat jakże często (niestety!)
występującego zjawiska - ZDRADY

 

Dlaczego mężczyźni zdradzają?

Dlaczego robią to kobiety?

Co można zrobić po fakcie?

 

 

Dlaczego mężczyźni zdradzają?

Do początku

Dlaczego kobiety zdradzają?

Do początku

Co można zrobić po fakcie?

Do początku