Kobiety według świętych :(


„Zarodek pici męskiej
 staje się człowiekiem po 40 dniach,
zarodek żeński po- 80. 
Dziewczynki powstają z uszkodzonego
nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów".

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274 r.)
Ojciec Kościoła Katolickiego

„Kobiety są przeznaczone głównie
 do zaspokajania żądzy mężczyzn".

Św. Jan Chryzostom (349-407 r.)
biskup Konstantynopola

„Kobieta jest istotą poślednią, 
która nie została stworzona 
na obraz i podobieństwo Boga. 
To naturalny porządek rzeczy, 
że kobieta ma służyć mężczyźnie”.

Św. Augustyn (354-430 r.)
filozof I teolog chrześcijański

„Wartość kobiety polega na
 jej zdolnościach rozrodczych 
i możliwości wykorzystania do
prac domowych”.

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274 r.)
Ojciec Kościoła Katolickiego

„Kobieta powinna zasłaniać oblicze,
bowiem nie zostało ono stworzone
na obraz Boga".

Św. Ambroży (ok. 340-397 r.)
Ojciec i doktor Kościoła

„Kiedy widzisz kobietę, 
pamiętaj: to diabeł!
Ona jest swoistym piekłem".

Kapokrates, założyciel klasztoru

„Kobiety są błędem natury… 
z tym ich nadmiarem wilgoci, 
temperaturą ciała świadczącą 
o cielesnym i duchowym upośledzeniu...
są rodzajem kalekiego, chybionego, 
nieudanego mężczyzny...".

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274 r.)
Ojciec Kościoła Katolickiego

„Kobiecie przystoi jedynie szata żałobna.
Skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego,
winna zasłonić swe gorszące oblicze, 
by nie utracić szczęśliwości wiecznej”.

Tertulian (ok. 160-po 220 r.}, Ojciec Kościoła

„W miejscu w którym zatrzyma się ksiądz,
nie powinna przebywać żadne kobieta".

Ustalenia synodu paryskiego (846 r.)

„Kobiecie nie wolno mieszkać
w pobliżu kościoła".

Ustalenia synodu w Coyaca (1050 r.)

Księża, którzy udzielają noclegu kobietom
i doznają przy tym podniety, muszą zostać
ukarani. Kobiety natomiast mają zostać 
sprzedane przez biskupa jako niewolnice".

Ustalenia synodu w Toledo

„U kobiety sama świadomość jej istnienia
powinna wywoływać wstyd".

Clemens Alexandrinus (215 r.)

„Kobietom nie wolno we własnym imieniu
pisać ani otrzymywać listów".

Ustalania synodu w Ewirze (IV w.n.e.)

„Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna.
Uświęcona zostaje jedynie przez 
macierzyństwo”.

Św. Jan Chryzostom (349-407 r.)
biskup Konstantynopola