Ewa i Adam są przeciwnością.

Przeciwność jest potrzebna do rozwoju

EWA
ADAM

pasywność
kooperacja

wrażliwość

intuicja
uczucia
synteza

uległość

miękkość

cielesność

chęć bycia poznaną

i spenetrowaną

partnerstwo

jedność

intymność

akceptacja

aktywność
rywalizacja

odporność

rozumowanie
wola
analiza

stanowczość

sztywność

umysłowość

potrzeba poznania
i penetracji
górowanie
oddzielenie
dystans
wymagania