Gusła!!?

          
Wierzyć, czy nie wierzyć - oto jest pytanie? Tak? Nie?
Bez względu na odpowiedź, przeczytać można. 
Zabawa setna, szczególnie gdy to co się czyta a rzeczywistość są zupełnie różne.
Kto wie, może po takiej lekturze, spojrzysz innym okiem na swoją "drugą połowę".